Župni oglasi

Župne obavijesti i misne nakane:

od 15. rujna do 22. rujna 2019. g.

 

Dvadeset i četverta  nedjelja kroz godinu 15 rujna 2019. g.

9:00  – Za sve župljane

18:00 – + pokojne iz obitelji NIKŠIĆ i KRALJIK

Ponedjeljak, 16 rujna 2019. g.

18:00 – + Stjepan i Đuro SIVAK

Utorak, 17 rujna 2019. g.

18:00 – + Đuro KEZERLE i sve pokojne iz obitelj KEZERLE

Srijeda, 18 rujna 2019. g.

18:00 –

Četvrtak, 19 rujna 2019. g.

18:00 – + Ana FLAJS i Ivica PELIVANOVIĆ

Petak, 20 rujna 2019. g.

18:00 –

Subota, 21 rujna 2019. g. blagdan Sv. Matej, apostol i evanđelista.

7:30 –

Dvadeset i peta  nedjelja kroz godinu 22 rujna 2019. g.

9:00  – Za sve župljane

18:00 – na nakanu obitelj NIKŠIĆ

 

– Slijedeći tjedan crkvu čisti prva grupa, zahvaljujemo petoj.

– U Ponedjeljak Sveta Misa votivna o Duhu Svetom u 18.00 sati. Prije Svete Mise bit će pobožnost krunice Duhu Svetom.

– Pozivamo u četvrtak na Svetu Misu i euharistijsko klanjanje.

– Susret dječjeg zbora bit će u nedjelju 22. rujna u 17.00 sati. Pozivamo još jednom djecu koja se žele priključiti tome zboru da dođu na taj susret.

– Pozivamo svu djecu koja su krenula u prvi razred osnovne škole da donesu na svetu misu u nedjelju 22. rujna u 9.00 sati  školske torbe radi blagoslova.

– Naša Nadbiskupija organizira hodočašće u Mariju Bistricu i Ivanec u godini 100. obljetnice rođenja biskupa Ćirila Kosa. Nadbiskupijsko hodočašće održat će se u subotu, 28. rujna 2019. godine. Pozivamo sve vjernike da se pridruže ovome hodočašću.

– Zahvaljujemo se svima koji su na bilo koji način pomogli nam da naš Crkveni God bude ljepši . Hvala Vam od srca.

Župni oglasi

Župne obavijesti i misne nakane:

od 8. rujna do 15. rujna 2019. g.

 

Dvadeset i treća  nedjelja kroz godinu 8 rujna.  2019. g.

9:00  – Za sve župljane

18:00 – + Marija MANDURIĆ

Ponedjeljak, 9 rujna 2019. g.

18:00 – + pokojne iz obitelj SLAVIĆ

Utorak, 10 rujna 2019. g.

18:00 –

Srijeda, 11 rujna 2019. g.

18:00 – za zagovor svetoga Josipa

Četvrtak, 12 rujna 2019. g.

18:00 –

Petak, 13 rujna 2019. g. spomendan Sv. Ivan Zlatousti , biskup, crkveni naučitelj.

18:00 –

Subota, 14 rujna 2019. g. blagdan Uzvišenje Svetoga Križa.

7:30 –

Dvadeset i četverta  nedjelja kroz godinu 15 rujna.  2019. g.

9:00  – Za sve župljane

18:00 – + pokojne iz obitelji NIKŠIĆ i KRALJIK

 

– Slijedeći tjedan crkvu čisti peta grupa. Zahvaljujemo četvrtoj.

– U ponedjeljak Sveta Misa votivna o Duhu Svetom u 18.00 sati. Prije Svete Mise bit će pobožnost krunice Duhu Svetom.

– U četvrtak nakon večernje svete mise u crkvi bit će euharistijsko klanjanje.

– Susret dječjeg zbora bit će u nedjelju 15. rujna u 17.00 sati. Pozivamo djecu koja se žele priključiti tome zboru da dođu na taj susret.

-Ove će se godine, organizirati Nadbiskupijsko hodočašće u nacionalno svetište u Mariji Bistrici i posjet Ivancu, u subotu, 28. rujna 2019. Pozivamo sve vjernike da se pridruže ovome hodočašću.

Župni oglasi

Župne obavijesti i misne nakane:

od 1. rujna do 8. rujna 2019. g.

 

Dvadeset i druga  nedjelja kroz godinu 1 rujna.  2019. g.

9:00 – za sve župljane

18:00 –

Ponedjeljak, 2 rujna.  2019. g.

18:00 –  na nakanu obitelj MARINOVIĆ

Utorak, 3 rujna. 2019. g. spomendan Sv. Grgur Veliki, papa i crkveni naučitelj.

18:00 – na nakanu obitelj BRKIĆ Petar, Antun i Marija

Srijeda, 4 rujna. 2019. g.

18:00 – + Draga NEMET, Rozalia ŽGANEC i pokojne iz obitelj PERIŠTIŠ i NEMET

Četvrtak, 5 rujna. 2019. g.

18:00 –

Petak, 6 rujna. 2019. g.

18:00 –

Subota, 7 rujna. 2019. g. spomendan Sv. Marko Križevečanin, prezbiter i mučenik.

8:15 –

Dvadeset i treća  nedjelja kroz godinu 8 rujna.  2019. g.

9:00  – Za sve župljane

18:00 – + Marija MANDURIĆ

 

– Slijedeći tjedan crkvu čisti četvrta grupa. Zahvaljujemo trećoj.

-Ove će se godine organizirati Nadbiskupijsko hodočašće u nacionalno svetište u Mariji Bistrici i posjet   Ivancu, u subotu, 28. rujna 2019. Pozivamo sve vjernike da se pridruže ovome hodočašću.

– Ženidbeni navještaj: – Nikola BILIĆ, sin Pere i Mariji BILIĆ, Brijest, Sprečanska 33  i Ivana ĆORLUKA, kći Tomislava i Jadranke ĆORLUKA, Josipovac.

Župni oglasi

Župne obavijesti i misne nakane:

od 25. kolovoza do 1. rujna 2019. g.

 

Dvadeset i prva  nedjelja kroz godinu 25. kolovoza.  2019. g.

9:00 – za sve župljane

18:00 – + pokojne iz obitelj NAĐ

Ponedjeljak, 26. kolovoza. 2019. g.

18:00 – + pokojne iz obitelj RAČIĆ

Utorak, 27. kolovoza. 2019. g. spomendan Sv. Monika, majka svetoga Augustina.

18:00 –

Srijeda, 28. kolovoza. 2019. g. spomendan Sv. Augustin, biskup, crkveni naučitelj.

18:00 – + Đuro PRAŠNIČKI

 

Četvrtak, 29. kolovoza. 2019. g. spomendan Mučeništvo svetoga Ivana Krstitelja.

7:30 – + vlč. Tomislav CVENIČ

11:00 –

18:00 –

Petak, 30. kolovoza. 2019. g.

18:00 –

Subota, 31. kolovoza. 2019. g.

7:30 –

 

Dvadeset i druga  nedjelja kroz godinu 1 rujna.  2019. g.

9:00 – za sve župljane

18:00 –

 

– Slijedeći tjedan crkvu čisti treća grupa. Zahvaljujemo drugoj.

– U četvrtak 29. kolovoza slavimo naš crkveni god Mučeništva sv. Ivana Krstitelja. Svete Mise će biti u 7.30 , 11.00 i 18.00 sati. Svetu misu u 11 sati predvodit će naš mladomisnik Pater Zvonimir Marinović SJ. Radi toga bit će trodnevnica od ponedjeljka 26 do srijede 28 kolovoza za vrijeme kojega ćemo moliti našeg Zaštitnika za blagoslov našoj župi. Srdačno vas pozivamo da se Bogu zahvalimo za sve Njegove milosti i da po zagovoru našeg Zaštitnika izmolimo za nas još više Božjih milosti i blagoslova do slijedeće proslave našeg blagdana.

– Ženidbeni navještaj: – Ivan RADIĆ, sin Ive i Janje RADIĆ, Osijek, Matije Gupca 70 i Dijana NIKIĆ, kći Marka i Ivke NIKIĆ Brijest, Vojlovica 53.

Župni oglasi

Župne obavijesti i misne nakane:

 od 18. kolovoza do 25. kolovoza 2019. g.

 

Dvadeseta  nedjelja kroz godinu 18. kolovoza.  2019. g.

9:00 – za sve župljane

18:00 –

Ponedjeljak, 19. kolovoza. 2019. g.

18:00 – + pokojne iz obitelj ŠOLIĆ

Utorak, 20. kolovoza. 2019. g. spomendan Sv. Bernard iz Clairvauxa, opat i crkveni naučitelj.

18:00 – + Marijan JURIŠA

Srijeda, 21. kolovoza. 2019. g. spomendan Sv. Pio X, papa.

18:00 –

Četvrtak, 22. kolovoza. 2019. g. spomendan Blažena Djevica Marija Kraljica.

18:00 – + pokojne iz obitelj PAVOŠEVIĆ

Petak, 23. kolovoza. 2019. g.

18:00 –

Subota, 24. kolovoza. 2019. g. blagdan Sv. Bartol, apostol.

7:30 –

Dvadeset i prva  nedjelja kroz godinu 25. kolovoza.  2019. g.

9:00 – za sve župljane

18:00 –

 

– Slijedeći tjedan crkvu čisti druga grupa zahvaljujemo prvoj.

– U ponedjeljak Sveta Misa votivna o Duhu Svetom u 18.00 sati. Prije Svete Mise bit će pobožnost krunice Duhu Svetom.

– Pozivamo u četvrtak na sv. Misu i euharistijsko klanjanje.

– U četvrtak 29. kolovoza slavimo naš crkveni god Mučeništva sv. Ivana Krstitelja. Svete Mise će biti u 7.30 , 11.00 i 18.00 sati. Svetu misu u 11 sati predvodit će naš mladomisnik Pater Zvonimir Marinović SJ. Radi toga bit će trodnevnica od ponedjeljka 26 do srijede 28 kolovoza za vrijeme kojega ćemo moliti našeg Zaštitnika za blagoslov našoj župi. Srdačno vas pozivamo da se Bogu zahvalimo za sve Njegove milosti i da po zagovoru našeg Zaštitnika izmolimo za nas još više Božjih milosti i blagoslova do slijedeće proslave našeg blagdana.

– Ženidbeni naviještaj: – Ivan RADIĆ, sin Ive i Janje RADIĆ, Osijek, Matije Gupca 70 i Dijana NIKIĆ, kći Marka i Ivke NIKIĆ Brijest, Vojlovica 53.