DOŠAŠĆE ILI ADVENTA

POČETAK NOVE LITURGIJSKE GODINE
U nedjelju, 30. studenoga započinje nova liturgijska godina vremenom Došašća ili adventa, ciklus godine B. Crkvena se godina sastoji od božićnog i uskrsnog vremena te 34 nedjelje kroz godinu. Božićno vrijeme ima svoju pripravu koju zovemo Došašće, kao što uskrsno ima korizmu. Došašće je dakle priprema za Isusov dolazak koje je poznato po svojim jutarnjim misama koje zovemo zornice. One započinju nakon prve nedjelje došašća, dakle 1. prosinca, ujutro u 6,00 sati. Ove godine naš moto koji će nas voditi kroz došašće je ” POSVETIMO ŽIVOT DO BOŽIĆA “.
Pripremajući se za došašće, vrijeme iščekivanja Kristova rođenja, želimo “POSVETITI  SVOJ ŽIVOT DO BOŽIĆA” Godinu posvećenog života koju je najavio papa Franjo započinje na prvi nedjelju došašća. Svi smo pozvani na svetost. U posvećenom životu Kristovi vjernici, žele izbližega slijediti Krista, predati se Bogu kojega ljube iznad svega, te tako, u Crkvi označivati i naviještati slavu budućega vijeka.
Prvi tjedan došašća posvetit ćemo svoj život MOLITVOM: 1. za sve svoje. 2. za učitelje. 3. za vođe 4. za bolesne. 5. jedni za druge. 6. za sebe. Drugi tjedan DJELOVANJEM: 1. pomoć u kuhinji. 2. vjeronauk. 3. razgovarati s bakom i didom. 4. pospremiti sobu. 5. pomoći mami. 6. posjetiti prijatelja. Treći tjedan: ZAJEDNIŠTVOM: 1. zajedno moliti. 2. zajedno ručati. 3. zajedno razgovarati. 4. biti s prijateljima. 5. zajedno učiti. 6. zajedno se igrati. Četvrti tjedan: OBEĆANJIMA: 1. bit ću dobar. 2. marljivo učiti.
 

Istraživajući riječ (Matej 25:31-46)

U nekoliko posljednjih tjedana, tekstovi Evanđelja bavili su se pitanjima o pripremljenosti, o tome da trebamo ostati spremni, koristeći dobro naše darove. Na neki način, sve ove teme dostižu svoj vrhunac u današnjem tekstu. Ovo Evnđelje predstavlja nas u konačnici. Jesmo li procjenjeni vrijednima za mjesto u kraljevstvu? Kriteriji za prosudbu jesmo li vrijedni toga mjesta su vrlo jasni – pitanje je koliko smo pomogli onima kojima je to najpotrebnije. To je ono što će se računati. Ako ne vidimo Krista u našoj braći i sestrama u potrebi, tada je naša vjera slijepa i neće nas odvesti kraljevstvu.  Postoji i drugo gledište ovoga Evanđelja koje ne treba predvidjeti. 

A to je apokaliptična vizija Sina Čovječjega koji dolazi u slavi i vlada cijelom nacijom kao Kralj. Kralju pripada pravo osude i nagrađivanja ili kazne. Dok je Matejeva zajednica bila u vremenu ”između” , evanđelisti su prije njih vjerovali u središnju istinu da će Sin Čovječji, Kralj, ponovno doći u svojoj slavi, kao sudac.