Župne obavijesti i misne nakane – od 21. lipnja  do 28. lipnja 2015.o.g. 

Dvanaesta Nedjelja Kroz Godinu,  21. lipnja 2015.

               9:00 sati – za sve  župljane

             18:00 sati  sve + obitelji VUČEMILOVIĆ i MODRIĆ  

Ponedjeljak, 22. lipnja 2015. o.g

             09:00 sati  + Milica BOŠNJAK      

Utorak, 23. lipnja 2015.o.g.

                18:00

Srijeda, 24. lipnja. 2015.o.g  svtekovina rođenja sv. Ivana krstitelja

               18:00 sati  

 Četvrtak,  25. lipnja 2015.o.g. 

             09:00 sati  

Petak, 26. lipnja 2015. o.g

  18:00  sati  

Subota,  27 .lipnja 2015. o.g

      07:30 sati  

Nedjelja, 28. lipnja 2015.o.g  Trinaesta Nedjelja Kroz Godinu

        09,00  za sve naše župljane

        18,00  

Sljedeći tjedan crkvu čisti šesta grupa. Zahvaljujemo petoj grupi koja je čistila jučer.

 

Hvala svima koji su dali za lukno i prilog za crkvu.

Sutra ponedjeljak, 22. lipnja i četvrtak, 25. lipnja su državni i neradni blagdani. Stoga sveta Misa su u 09,00 nema 18,00 sati mise.

 Misne nakane ovaj tjedan: od 21. lipnja do 28. lipnja 2015.o.g

Dan/datum

Vrijeme

za koga/čega

Dvanaesta Nedjelja Kroz Godinu, 21. 06. 2015.

09,00 sati

 

18, sati

Za sve župljane

 

Sve + obitelji VUČEMILOVIĆ i MODRIĆ

Ponedjelja,

22. lipnja 2015.

09,00 sati

+ Milica BOŠNJAK

Utorak,

23. lipnja 2015.

 

18,00 sati

 

Srijeda,

24. lipnja 2015.

18,00 sati

 

Četvrtak,

25, lipnja 2015.

09,00 sati

 

Petak,

26. lipnja 2015.

18,00 sati

 

Subota,

27. lipnja 2015.

07, 30 sati

 

Nedjelja,

28. lipnja 2015.

09,00 sati

18,00 sati

Za sve župljane