Župni oglasi

Župne obavijesti i misne nakane:

od  30. lipnja do 7. srpnja 2019. g.

 

Trinaesta nedjelja kroz godinu 30. lipnja. 2019. g.

10:30 – Mlada Misa

18:00 – za sve župljane

 

Ponedjeljak, 1. srpnja. 2019. g.

18:00 –

Utorak, 2. srpnja. 2019. g.

18:00 –

Srijeda, 3. srpnja. 2019. g. blagdan Sveti Toma, apostol.

18:00 – + Ivan RIČKOVIĆ

Četvrtak, 4. srpnja. 2019. g.

18:00 – + Nikola, Kata i Milodar  VUJASIN

Petak, 5. srpnja. 2019. g. blagdan Sv. Ćiril i Metoda, slavenski apostoli, zaštitnici Europe.

18:00 –

Subota, 6. srpnja. 2019. g.

7:30 –

Četrnaesta  nedjelja kroz godinu 7. srpnja. 2019. g.

9:00  –  Za sve župljane

18:00 –

 

– Slijedeći tjedan crkvu čisti peta grupa. Zahvaljujemo četvrtoj.

– U ponedjeljak Sveta Misa votivna o Duhu Svetom u 18.00 sati. Prije Svete Mise bit će pobožnost krunice Duhu Svetom.

– U četvrtak nakon večernje svete mise u crkvi bit će euharistijsko klanjanje.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.