Župni oglasi

 

Župne oglasi

  • U subotu 24. listopada započinje vjeronauk za prvopričesnike i krizmanike. Prvopričesnici će imati vjeronauk subotom u 18:00h a krizmanici u 19:00.
  • U dogovoru s gospodinom Novokmetom prvi ministranstki susret biti će u subotu 17. 10. 2020 u 17:00h.
  • Zahvaljujem prvoj grupi na čiščenju crkve. Idući tjedan čisti druga grupa.
  • Od tiska – Novi broj Glas Koncila i Glasnik Srca Isusova i Marijina

 

Ženidbeni navještaj:

Sakramnet ženindbe žele sklopiti Ivica VARVODIĆ i Vanda DOBRIĆ. u subotu 17. 10. 2020.u 12:00h u našoj župnoj crkvi Mučeništva sv. Ivana Krstitelja.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.