Župni oglasi

Župni oglasi

 

  • U utorak 24. 11. 2020., 19:30h, sazivam sastanak župnog pastoralnog vijeća. Teme: pripreme za advent, Božić, i Božićno vrijeme (blagoslov kuća)….itd.
  • U srijedu 25. 11. 2020., 19:30h, sazivam sastanak župnog ekonomskog vijeća.
  • Zahvaljujem drugoj grupi na čišćenju crkve, sljedeće nedjelje treća grupa
  • Tisak: Novi broj Glas koncila, Glasnik Srca Isusova i Marijina, te kalendari za iduću godinu.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.