Župne obavijesti i misne nakane – od 07. lipnja do 14. lipnja 2015.o.g. 

Deseta nedjelja Kroz Godinu, 07. lipnja 2015.

               9:00 sati – za sve  župljane

             18:00 sati    + Marija FRANZ (26/30)

Ponedjeljak, 08. lipnja 2015. o.g

             18:00 sati  + Marija FRANZ (27/30)

                             +++ Mato, Marija, Gordana i Alen ELVEĐI

                                ++ Janja i Nikola BILIĆ        

Utorak, 09. lipnja 2015.o.g.

                18:00 sati  +  Marija FRANZ (28/30)

                                       + Mato PERKOVIĆ

                                       + Ivka PENIĆ

 Srijeda, 10. lipnja. 2015.o.g 

               18:00 sati   + Marija FRANZ (29/30)

                            ++Jela i  Andrija MAJSTOROVIĆ

 Četvrtak,  11. lipnja 2015.o.g.  spomendan sv. Barnaba, apostol

             18:00 sati   + Marija FRANZ (30/30)

Petak, 12. lipnja 2015. o.g svetkovina Presvetog Srca Isusova

            18:00  sati   

Subota,  13 .lipnja 2015. o.g spomendan sv. Antuna Padovanski, prezbiter i crkveni naučitelj

      07:30 sati  Na nakanu obitelj BILIĆ

Nedjelja, 14. lipnja 2015.o.g  Jedanaesta Nedjelja Kroz Godinu

        09,00  za sve naše župljane

        18,00 

Sljedeći tjedan crkvu čisti četvrta grupa. Zahvaljujemo trečoj grupi koja je čistila jučer.

 Hvala svima koji su dali za lukno i prilog za crkvu.

 ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ – sakrament svete ženidbe žele primiti  u subotu, 20. lipnja 2015. u župi presvetog Imena BDM, u Dojem Gradu, Osijeku   Robert HORVAT, sin Franje HORVAT i Katice r. KRAMARIĆ,  iz Usorske ulice 40, Brijesta;  i Bojana STAŠĆIK, kći  Dragana STAŠĆIK i Nade r. KRENITIĆ, iz crkvene ulice 16,  Osijeka.

Petak, 12. lipnja je svetkovina Presvetog Scra Isusova  – svećano se slavi kod Isusovaca u svetište srca Isusova, Kardinala Alojija Stepinca 27  (pogledajte plakat). Sv. Misa u nošoj župi je u 18,00 sati.

 Subota, 13. lipnja je blagdan sv. Ante padovanski i Bezgrešno Srce Marijino – blagdan  –  svećano se slavi kod franjevaca u Tvrđi. (pogledajte plakat). Sv. misa  u našoj župi je u 07,30 sati.

 Sljedeća nedjelja, je 11. nedjelja kroz godinu, kraj je školske godine, pa će sljedeće  nedjelje u 9,00 sati biti misa zahvalnica za kraj školske godine. Na tu sv. misu posebno pozivamo sve učenike, osnovnoškolce i srednjoškolce.