Župne obavijesti i misne nakane: od 21. kolovoza do 28. kolovoza 2016. g.

Dvadesetprva nedjelja kroz godinu, 21. kolovoza 2016.g.
8:00 – za sve župljane

Ponedjeljak, 22. kolovoza 2016.g., spomendan BDM Kraljice
7:30 –

Utorak, 23. kolovoza 2016.g.
7:30 – + Luka i Jela GARIĆ

Srijeda, 24. kolovoza 2016.g., blagdan sv. Bartola, apostol
7:30 – + Lenka BEREŠ

Četvrtak 25. kolovoza 2016.g.
18:00 – Ljudevid i Katarina VIRAG

Petak, 26. kolovoza 2016.g.
7:30 –

Subota, 27. kolovoza 2016.g., spom. sv. Monike, majka Agustinova
7:30 – Na nakanu darovatelja

Dvadesetdruga nedjelja kroz godinu, 28. kolovoza 2016.g.
8:00 – za sve župljane

Slijedeći tjedan crkvu čisti prva grupa, a zahvaljujemo se šestoj grupi.

Pozivamo u četvrtak na sv. Misu i euharistijsko klanjanje.
U ponedjeljak 29. kolovoza slavimo naš crkveni god Mučeništva sv. Ivana Krstitelja. Sv. Mise će biti u 8.00 i 11.00 sati. Srdačno vas pozivamo da se Bogu zahvalimo za sve Njegove milosti i da po zagovoru našeg Zaštitnika izmolimo za nas još više Božjih milosti i blagoslova do slijedeće proslave našeg blagdana.