Povijest župe

Brijest i crkva mučeništva sv. Ivana Krstitelja
Naselje smješteno 5 km južno od Osijeka u mikroregiji Dravsko – dunavske nizine na križištu državne ceste Osijek – Jarmina i vinkovačke ceste Osijek – Brijest.

Predgrađe grada Osijeka, godine 2001. živjelo je u mjestu 1.248 stanovnika u 372 domaćinstva. Prosječna gustoća naseljenosti je 264 stanovnika na km2, a godišnja stopa rasta u razdoblju od 1991. do 2001. bila je 1,95%. Gospodarska osnova su poljodjelstvo (IPK), vinogradarstvo, pčelarstvo, stočarstvo, građevinsrtstvo, trgovina, knjigovodstveni servis i obrti (autoprijevoz, keramičarski, metaloprerađivački i drugi).U naselju je Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo.

Rimokatolička župa Mučeništva Sv. Ivana Krstitelja utemeljena je 1987. godine, a istoimena župna crkva građena je od 1994. do 1997. godine.