Župni oglasi

 

Župne oglasi

  • U subotu 24. listopada započinje vjeronauk za prvopričesnike i krizmanike. Prvopričesnici će imati vjeronauk subotom u 18:00h a krizmanici u 19:00.
  • U dogovoru s gospodinom Novokmetom prvi ministranstki susret biti će u subotu 17. 10. 2020 u 17:00h.
  • Zahvaljujem prvoj grupi na čiščenju crkve. Idući tjedan čisti druga grupa.
  • Od tiska – Novi broj Glas Koncila i Glasnik Srca Isusova i Marijina

 

Ženidbeni navještaj:

Sakramnet ženindbe žele sklopiti Ivica VARVODIĆ i Vanda DOBRIĆ. u subotu 17. 10. 2020.u 12:00h u našoj župnoj crkvi Mučeništva sv. Ivana Krstitelja.

Župne obavijesti

Župne obavijesti i misne nakane:

od 11. listopada do 18. listopada 2020. g.

 

Dvadeset i osma nedjelja kroz godinu 11. listopad 2020.g.

9:00 – Za sve župljane

18:00 ++ Ljuba (ž) i Vlado KOVAČ

Ponedjeljak, 12. listopad 2020.g.

18:00 –

Utorak, 13. listopad 2020.g.

18:00 –

Srijeda, 07. listopad 2020.g.

18:00 –

 

Četvrtak, 08. listopad 2020.g.  sv. Terezija Avilska, dj. crk. nauč.

18:00 –

Petak, 09. listopad 2020.g.

18:00 –

Subota, 10. listopad 2020.g.

07:30 ++ Alojzije i Ruža Marić

 

 Dvadeset i deveta nedjelja kroz godinu 18. listopad 2020.g.

          9:00 – Za sve župljane

         18:00 – ++Luka i Jela (ž)

Župne obavijesti

Župne obavijesti

  • U subotu 24. listopada započinje vjeronauk za prvopričesnike i krizmanike. Prvopričesnici će imati vjeronauk subotom u 18:00h a krizmanici u 19:00.
  • Od danas pa nadalje pod nedjeljnom Svetom Misom u 18:00h pjevat će mali zbor.
  • Očekujem da od idućeg tjedna započnu i susreti ministranata. Dan i vrijeme treba dogovoriti s gospodinom Novokmetom.
  • I danas nakon Svete Mise pozivam sve koji mogu i žele na kratko druženje u prostorijama naše župne dvorane
  • Od tiska – Novi broj Glas Koncila i Glasnik Srca Isusova i Marijina
  • Zahvaljem svima na svakoj pomoći, daru, na iskrenoj riječi i prijateljskom odnosu prema meni i prema mojim suradnicima na ovoj župi.

 

Župni oglasi

Župne obavijesti i misne nakane:

od 04. listopad do 11. listopada 2020. g.

 

Dvadeset i sedma nedjelja kroz godinu 04. listopad 2020.g.

9:00 – Za sve župljane

18:00 + Đuro PRAŠNIČKI

Ponedjeljak, 05. listopad 2020.g.

18:00 –

Utorak, 06. listopad 2020.g. Sv. Bruno, prezbiter

18:00 – + Mila (Ž) VUKOVIĆ

 

Srijeda, 07. listopad 2020.g. BDM od Krunice

18:00 – Za zagovor Sv. JOSIPA

 

Četvrtak, 08. listopad 2020.g.  Sv. Dionizije, bisk. i muč

18:00 –

 

Petak, 09. listopad 2020.g.

18:00 –

 

Subota, 10. listopad 2020.g.

07:30 –

 

Dvadeset i osma nedjelja kroz godinu 11. listopad 2020.g

9:00 – Za sve župljane

18:00 –Ljuba (ž) i Vlado KOVAČ

Župni oglasi

Župni oglasi

– Mjesec listopad mjesec je u kojem na poseban način molitvom i dobrim djelima častimo i slavimo Blaženu Djevicu Mariju. Pozivam Vas na molitvu krunice svakim danom pola sata prije Mise. 

– U srijedu 30. rujna 2020., u 19:00 kratki sastanak s roditeljima prvopričesnika i krizmanika.

– Od iduće nedjelja na večernjim sv. Misama započinje pjevati mali zbor

– Od danas pa nadalje poslije svake jutarnje Mise nedjeljom, molim sve koji mogu na kratko druženje u prostorije naše župne dvorane; uz kavicu, sok, grickalice, itd.

– Zahvaljujem  četvrtoj grupi na čišćenju crkve. Idući tjedan na redu je peta grupa.

– Od tiska : Novi broj Glas Koncila i Glasnik Srca Isusova i Marijina