Istraživajući riječ (Matej 25:31-46)

U nekoliko posljednjih tjedana, tekstovi Evanđelja bavili su se pitanjima o pripremljenosti, o tome da trebamo ostati spremni, koristeći dobro naše darove. Na neki način, sve ove teme dostižu svoj vrhunac u današnjem tekstu. Ovo Evnđelje predstavlja nas u konačnici. Jesmo li procjenjeni vrijednima za mjesto u kraljevstvu? Kriteriji za prosudbu jesmo li vrijedni toga mjesta su vrlo jasni – pitanje je koliko smo pomogli onima kojima je to najpotrebnije. To je ono što će se računati. Ako ne vidimo Krista u našoj braći i sestrama u potrebi, tada je naša vjera slijepa i neće nas odvesti kraljevstvu.  Postoji i drugo gledište ovoga Evanđelja koje ne treba predvidjeti. 

A to je apokaliptična vizija Sina Čovječjega koji dolazi u slavi i vlada cijelom nacijom kao Kralj. Kralju pripada pravo osude i nagrađivanja ili kazne. Dok je Matejeva zajednica bila u vremenu ”između” , evanđelisti su prije njih vjerovali u središnju istinu da će Sin Čovječji, Kralj, ponovno doći u svojoj slavi, kao sudac.