Župne obavijesti

Župne obavijesti i misne nakane:

od 20. rujna do 27. rujan 2020. g.

 

Dvadeset i peta nedjelja kroz godinu 20. rujan 2020.g.

9:00 – Za sve župljane

18:00 – Na nakanu obitelji NOVOKMET

Ponedjeljak, 21. rujan 2020.g. SV. MATEJ ap. i ev., blagdan

18:00 – ++ Marko, Ilija i Boja (ž) KAURIN

Utorak, 22. rujan 2020.g.

18:00 – + Zlata (ž) JAVOROVIĆ

Srijeda, 23. rujan 2020.g. Sv. Pio iz Pietrelcine, redovnik, mistik

18:00 – + Mišo MANDIĆ

Četvrtak, 24. rujan 2020.g.  

18:00 – + + Jelena i Stjepan BUK

Petak, 25. rujan 2020.g.

18:00 – Vjenčanje Robert DUŠANEK I MAJA VUKOJA

 

Subota, 26. rujan 2020.g. Sv. Kuzma i Damijan, muč.  

07:30 –

 

 Dvadeset i šesta nedjelja kroz godinu 27. rujan 2020.g.

9:00 – Za sve župljane

18:00 –

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.